Moje vzdělání

Přehled certifikovaných kurzů, škol a přednášek, které jsem navštívila či vystudovala. Připojuji i školu Naturopatie, která mi, ačkoli bez „kulatého razítka“, velmi rozšířila obzory.

 • 3,5 leté studium Naturopatie 
  • Studijní dvojobor: západní fytoterapie a klinická nutriční medicína
 • Podpora ve snižování hmotnosti
  • Kurz pod vedením MUDr Martina Matoulka, Ph.D., zkušeného internisty a obezitologa, garantovaný Českou Lékárnickou Komorou
  • Kurz zabývající se nejen stravou a pohybem, ale i přidruženými nemocemi obézních, možnostmi vyšetření, farmakoterapií, bariatrickými operacemi či rolí psychoterapie
  • Kurz opravňující k vedení konzultací v lékárně a práci s klientem ohledně snižování hmotnosti
 • Interakční akademie Infopharm
  • Výuka a praktické řešení problémů zaměřené na interakce lék-lék a lék-potrava
  • Zakončeno testem
  • Kurz opravňující k vedení lékových konzultací v lékárně
 • Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
  • Úvod do problematiky návykových nemocí, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, závislost na tabáku, právní aspekty oboru návykové nemoci.
  • Vzdělávací akce v rámci atestačního programu, pořádáno Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
 • Specializační kurz – Novinky ve farmacii a zdravotnictví/Farmakologie a farmakoterapie
  • Nová léčiva. Compliance. Správná dispenzační praxe. Aplikační pomůcky léčiv. Farmakoterapie ve stáří.
  • Vzdělávací akce v rámci atestačního programu, pořádáno Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
 • IDS: Komplexní řešení lékových rizik u geriatrických nemocných s polyfarmakoterapií I. a II.
  • Interaktivní seminář zabývající se riziky lékových interakcí a nežádoucích účinků u starších lidí, jimž se s přibývajícím věkem přirozeně mění vnímavost k určitým látkám a tím roste riziko neúčinného nebo naopak toxického působení
  • Speciální dávkovací režimy pro seniorskou populaci
  • Nevhodná, neúčinná a kontraindikovaná léčiva ve vyšším věku
  • Kurz pořádaný Českou lékárnickou komorou ve spolupráci se Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti
 • IDS: Antibiotika v zauistikách I. a II.
  • Interaktivní semináře zabývající se různými účinky antibiotik, jejich vhodnými i nevhodnými kombinacemi, dávkovacím režimem a jeho úpravou při určitých onemocněních, a možnostmi zachování neporušené střevní mikroflóry
  • Kurz pořádaný Českou lékárnickou komorou ve spolupráci se Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti
 • IDS: Gastroenterologie v kazuistikách I: IPP
  • Interaktivní seminář zabývající se problematikou léčiv inhibujících protonovou pumpu – tedy léků proti překyselení žaludku, jejich možnými interakcemi s jinými léky či stravou a možnými nežádoucími účinky
  • Kurz pořádaný Českou lékárnickou komorou ve spolupráci se Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti
 • IDS: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách XI: Farmakoterapie hypertenze
  • Interaktivní seminář zabývající se léčivy ovlivňujícími vysoký krevní tlak, jejich vhodnými či nevhodnými kombinacemi, možnými interakcemi a nežádoucími účinky
  • Kurz pořádaný Českou lékárnickou komorou ve spolupráci se Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti
 • IDS: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách X: Statiny
  • Interaktivní seminář na téma léků užívaných proti vysokému cholesterolu, jejich možné interakce, bezpečnost či nežádoucí účinky
  • Kurz pořádaný Českou lékárnickou komorou ve spolupráci se Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti
 • Hradecký den léčivých rostlin
  • Soubor přednášek na téma: využití léčivých rostlin pro ovlivnění CNS
  • Obsahové a účinné látky, botanická charakteristika jednotlivých druhů, možnosti využití bylin při léčbě závislostí, nespavosti, stresu, ovlivnění účinků s léčivy, flavonoidy a jejich využití v závislosti na chemické struktuře, legislativa
  • Pořadatel: Sekce přírodních léčiv ČFS ČLS JEP, z.s. (Česká farmaceutická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně)
 • Asistovaná reprodukce a antikoncepce
  • Moderní léčba neplodnosti, asistovaná reprodukce a možnosti antikoncepce
  • Přednáškový večer Spolku farmaceutů v Praze při České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z.s. a Česká lékárnická komora
 • Hepatitidy
  • Přednášky na téma prevence virových hepatitid a léčebných režimů chronické hepatitidy C
  • Přednáškový večer Spolku farmaceutů v Praze při České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z.s. a Česká lékárnická komora
 • Chronofarmakokinetika
  • Dávkování léků a jejich účinek v závislosti na době podání a zkušenosti ze zahraniční
  • Přednáškový večer Spolku farmaceutů v Praze při České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z.s. a Česká lékárnická komora
 • ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou
  • ADHD u dětí i dospělých, možnosti farmakoterapie
  • Přednáškový večer Spolku farmaceutů v Praze při České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z.s. a Česká lékárnická komora

Kromě výše vypsaných jsem navštívila další zajímavé přednášky či besedy a přečetla nespočet poučných knih, ale to k tomu tak nějak patří…